Van Groot naar Beter

Huurt u een grote sociale huurwoning en wilt u kleiner gaan wonen? Dan kunt u gebruik maken van de voorrangsregeling "Van Groot naar Beter". Hieronder leest u meer.
Voor wie

Als u van een grote sociale huurwoning (minimaal 4 kamers) naar een kleinere sociale huurwoning (maximaal 3 kamers) wilt verhuizen, kunt u gebruik maken van de voorrangsregeling 'Van Groot naar Beter'. De netto huur van de nieuwe (kleinere) woning wordt nooit meer dan € 50,- hoger dan wat u nu betaalt aan netto huur.

Alle corporaties in de regio Utrecht doen mee. Dus de afspraak geldt ook als u naar een andere corporatie en/of een andere gemeente binnen Utrecht verhuist. Op deze manier hopen de woningcorporaties dat er meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters. De voorrangsregeling geldt voor huurders van alle leeftijden.

Hoe het werkt

U krijgt voorrang als u een woning met minimaal 4 kamers verruilt voor een woning van maximaal 3 kamers. Het woningtype (eengezinswoning of appartement) maakt niet uit. Wel moet u de hoofdhuurder zijn en een huurcontract voor onbepaalde tijd hebben. Dus u krijgt geen voorrang als u onderhuurt, huisbewoner of inwonend bent of een tijdelijk huurcontract heeft. Bij woningen die worden verloot geldt deze voorrang niet.

Per 1 juni 2021 reageert u alleen met voorrang als de voorrangsregeling Van Groot naar Beter door Bo-Ex is vastgelegd in uw inschrijving. Geef daarom altijd aan Bo-Ex door dat u gebruik wilt maken van de voorrangsregeling.

In advertenties op DĀK regio Utrecht voor woningen met 3 of minder kamers staat onder het kopje 'spelregels' aangegeven of deze voorrang geldt.

Waarom deze regeling

De woningmarkt in Utrecht zit op slot. De gemiddelde inschrijfduur is ongeveer 10 jaar. Dit komt voor een deel doordat er te weinig doorstroming is. Dat wil zeggen, huurders van een sociale huurwoning verhuizen niet snel en niet vaak. Veel huurders willen wel verhuizen, maar doen dit niet. Bijvoorbeeld uit angst voor een hogere huur. Hierdoor hebben ook starters minder kans op een woning.

Met de Van Groot naar Beter regeling willen de corporaties het voor huurders die in een (te) grote woning wonen en kleiner willen gaan wonen aantrekkelijker maken om naar een kleinere, meer passendere woning te verhuizen. Op die manier komen grotere woningen vrij voor huurders die nu in een (te) kleine woning wonen en graag groter willen wonen.

Passend toewijzen

Is uw inkomen lager dan € 27.725,- (1 persoon) of € 37.625,- (twee of meer personen)? Dan kunt u normaal gesproken alleen op goedkopere woningen reageren. Woningcorporaties zijn namelijk wettelijk verplicht om hun woningen passend toe te wijzen. Laat u echter een grote woning achter, dan kunt u ook reageren op de duurdere sociale huurwoningen. Door deze regeling past de woning mogelijk toch bij uw inkomen.

Voor meer informatie kijk dan ok de pagina Passend toewijzen