Passend toewijzen

Als woningcorporatie willen we dat de huurprijs van de woning past bij uw inkomen. Daarom doen wij aan passend toewijzen. Hieronder leest u wat dit betekent.
Wat is passend toewijzen?

Passend toewijzen is een maatregel van de overheid. Sinds 1 januari 2016 mogen woningcorporaties van de overheid geen duurdere sociale huurwoningen meer verhuren aan woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrens.

Daarom kijken we bij het toewijzen van woningen naar de hoogte van uw inkomen, uw gezinssituatie en uw leeftijd.

Waarom passend toewijzen?

Als huurder wilt u graag dat uw huurprijs bij uw inkomen past. Dat willen wij ook. Met passend toewijzen willen we voorkomen dat mensen met een lager inkomen in te dure woningen gaan wonen, en andersom.

Hoe werkt passend toewijzen?

Uw inkomen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Daarom moet u bij het reageren op woningen uw inkomensgegevens aangeven. Wij toetsen het inkomen met een actuele inkomensverklaring van de Belastingdienst.

In de flyer Passend Toewijzen hier rechts ziet u tot welke huurprijs u maximaal mag huren. En dus op welke woningen u kunt reageren.

Welke huur past binnen mijn budget?

Met de Huurwijzer kunt u snel bekijken (in ongeveer 2 minuten) of de huur van een woning in uw budget past. Kunt u de huur straks gemakkelijk betalen? Is het nodig om te bezuinigen op andere uitgaven of kunt u beter kiezen voor een andere woning? De Huurwijzer helpt u bij het maken van een keus. U vindt de huurwijzer in het rechter menu.

Hoe werkt het?
Tijdens het doorlopen van de 7 vragen vult u gegevens in over de woning, uw huishoudsituatie en uw huishoudinkomsten. De Huurwijzer geeft hierna aan of de nieuwe huur gemakkelijk of maar net in uw budget past. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de Huurwijzer en worden niet opgeslagen.

Welke inkomens tellen mee?

Het inkomen van de hoofdhuurder, medehuurder en alle huisgenoten vanaf 18 jaar, behalve inwonende kinderen. Van uw kinderen telt het inkomen nooit mee, ook niet als ze ouder zijn dan 18 jaar.

Waar vind ik de regels voor toewijzing?

De regels voor het toewijzen van betaalbare woningen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Een duurdere huurwoning huren?
Wij verhuren ook vrije sector woningen. Dit zijn woningen met een huurprijs boven de € 879,66. U kunt voor deze woningen geen huurtoeslag aanvragen.


Om in aanmerking te komen voor een vrije sectorwoning hoeft u niet ingeschreven te staan als woningzoekende. Ons aanbod vrije sector woningen kunt u vinden op DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Hier kunt u direct reageren op de woningen. Als er voorwaarden gelden, bijvoorbeeld een inkomenseis of een leeftijdseis, dan staan deze in de advertentie vermeld.