Huisvestingsverordening

Per 1 juli 2019 is de nieuwe huisvestingsverordening ingegaan. Wat betekent dit voor u als huurder? Op deze pagina worden de wijzigingen kort toegelicht.
Behoud van de inschrijftijd

Vanaf 1 juli 2019 behoudt u als woningzoekende, na toewijzing van een woning, 75% van uw inschrijfduur. Het enige wat u hiervoor moet doen is u binnen 12 maanden na beëindiging van het oude huurcontract opnieuw inschrijven bij DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet).

Betere benutting lotingmodel

Het behoud van inschrijfduur is vooral fijn voor woningzoekenden die al flink wat hebben 'opgebouwd'. Dat zijn vaak geen jongeren of woningzoekenden die om wat voor reden dan ook met spoed een woning nodig hebben maar niet in aanmerking komen voor een urgentie. Daarom is, in samenhang met het behoud van de inschrijfduur, afgesproken om het lotingmodel beter te gaan benutten.

Woningen verloten deden we al, de betere benutting houdt vooral in dat er een minimumpercentage van 10% van al het vrijkomend woningaanbodAlle woningen die in een jaar vrijkomen. Ook de woningen die worden bemiddeld. in een jaar is vastgesteld. Meer woningen dus die verloot gaan worden, waardoor jongeren en spoedzoekers een grotere kans maken om sneller een woning te bemachtigen.

Voorrang voor doorstromers uit sociale huur naar vrijesector huur- en koopwoningen

In de nieuwe huisvestingsverordening is opgenomen dat woningzoekenden die een sociale huurwoning achterlaten (en aan bepaalde inkomenseisen voldoen) voorrang krijgen op woningen met een huurprijs tussen de liberalisatiegrens en de middenhuurgrens.

Deze maatregel stimuleert de doorstroming vanuit de sociale huur naar het middenhuursegment en kan er voor zorgen dat er meer sociale huurwoningen vrijkomen.

Van Groot naar Beter

Als u van een grote sociale huurwoning (minimaal 4 kamers) naar een kleinere sociale huurwoning (maximaal 3 kamers) wilt verhuizen, kunt u gebruik maken van de voorrangsregeling Van Groot naar Beter. Deze regeling is bedoeld om de doorstroming te bevorderen.

Hier leest u meer

Doorschuifregeling*

*De doorschuifregeling is niet van toepassing op woningen van complex 507 in Lombok. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@boex.nl.

In de gemeente Utrecht kan een woningcorporatie woningen aanmelden als een doorschuifcomplex. De woningcorporaties bepalen de doorschuifcomplexen door het vaststellen van postcode- en huisnummerreeksen. Als een woning in een doorschuifcomplex wordt aangeboden hebben woningzoekenden die in hetzelfde complex wonen en op de advertentie reageren voorrang. In de woningadvertentie staat dan: "U huurt al een woning in dit complex en wilt doorschuiven."

Als u als zelfstandig huurder in hetzelfde complex woont en binnen de gedefinieerde postcode- en huisnummerreeks valt, reageert u automatisch met voorrang. De doorschuifregeling gaat voor andere voorrangsregelingen.

Hoe dan?
  • Doorschuiven is mogelijk binnen een bouwblok (fysiek gebouw tussen 2 buiten spouwmuren).
  • De passendheidheidseisen (inkomen en bezettingsnorm) zijn van toepassing.
  • Er mag wooncarrière worden gemaakt. Het is dus mogelijk om van een kleine naar een grotere woning te verhuizen of van een woning op een verdieping naar de begane grond. Zolang maar aan de passendheidseisen (vorige punt) wordt voldaan.
Bekijk de infographic waarin de stappen worden uitgelegd.