Urgentie

Als u met spoed op zoek bent naar een woning, komt u mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring via de gemeente. U krijgt dan voorrang bij het zoeken naar een woning.

Wie heeft urgentie?
Een urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Wanneer uw woning bijvoorbeeld:

  • Onbewoonbaar is door een calamiteit of brand
  • U moet verhuizen door ernstige medische problemen
  • Of u na een scheiding met uw kinderen op straat komt te staan.

Binnen de gemeente Utrecht regelt het Vierde Huis urgentieaanvragen.

Hoe vraag ik een urgentieverklaring aan?
Op de website van de gemeente vindt u in welke gevallen het zin heeft om een urgentieverklaring aan te vragen en wanneer niet, en aan welke voorwaarden u moet voldoen.

Wilt u weten of u kans maakt op voorrang? Vul dan de urgentiewijzer in.