Onzelfstandige woningen en woongroepen

De onzelfstandige woningen

Onzelfstandige woningen zijn woningen zonder eigen sanitaire voorzieningen (toilet en badkamer) en een keuken. De woning heeft een gedeelde voordeur en is opgedeeld in kamers.

De voorwaarden
  • U komt in aanmerking voor een kamer wanneer u een inkomen heeft onder de €27.725 (prijspeil 2024). Er is geen minimuminkomen vereist.

  • De bewoners van de woning gaan zelf op zoek naar een nieuwe bewoner wanneer er een kamer vrij komt.

  • Om in aanmerking te komen voor een kamer is geen inschrijving bij DĀK regio Utrecht nodig.

Welke documenten moet u naar ons opsturen?

Studenten

  • Ondertekend formulier 'Nieuwe kandidaat'
  • Bericht studiefinanciering over het lopende jaar
Werkenden
  • Ondertekend formulier 'Nieuwe kandidaat'
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst over het vorige of lopende jaar
  • Recente jaaropgave + drie recente loonstroken
ZZP'er
  • Ondertekend formulier 'Nieuwe kandidaat'
  • Resultatenrekening van het vorige jaar of een prognose van het lopende jaar. Beiden moeten zijn uitgegeven door de accountant en zijn voorzien van een stempel van de accountant.
Kan ik huurtoeslag aanvragen?

Bij bijna alle kamers van Bo-Ex heeft u recht op huurtoeslag. Met uitzondering op 3 panden aan de Gloriantdreef.

Een paar jaar geleden heeft de overheid besloten dat onzelfstandige woonruimte geen BAG-nummerBasisregistratie Adressen en Gebouwen. Nummer van alle offici�le adressen en gebouwen in Nederland meer kreeg. Door dit besluit hebben deze woningen eigen nummers gekregen. Bijvoorbeeld: Bankastraat 40 t/m 52 werd Bankastraat 40 K1 t/m 40 K7.

Woongroep

Woongroepen huren gezamenlijk één woning bij Bo-Ex. Bewoners van de woning zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Ook gaat de huuropzegging net anders in zijn werk.

Hoe werkt het?

Een woongroep is een groep mensen die samen een woning van Bo-Ex bewonen. Zij hebben één huurcontract. De woningen die hiervoor in gebruik zijn, zijn vrije sectorwoningen. De woongroep zorgt ervoor dat de totaal huurprijs maandelijks wordt overschreven.

Nieuwe bewoners
Wanneer een bewoner de woongroep verlaat, is de woongroep zelf verantwoordelijk voor het aandragen van een nieuwe kandidaat. Het kan ook zijn dat bewoners na het vertrek van een van de bewoners geen nieuwe bewoner meer willen aandragen. Dat mag ook. Dat betekent wel dat zij meer huur moeten gaan betalen.

Draagt de woongroep wel een nieuwe kandidaat aan dan geven zij dit door aan Bo-Ex. Zodat duidelijk is hoeveel bewoners er in de woning wonen.