Doorschuifregeling

Wat is de doorschuifregeling?
De wooncomplexen van Bo-Ex zijn aangemeld als "doorschuifcomplexen". Woningzoekenden die in doorschuifcomplexen wonen, hebben voorrang als ze op een woning binnen dat gebouw reageren.

Hoe werkt het?

  • Doorschuiven is mogelijk binnen een gebouw (tussen de twee buitenmuren).
  • Bijvoorbeeld: u woont in een doorschuifcomplex en er wordt een woning in uw gebouw aangeboden op DĀK regio Utrecht (voorheen WoningNet). Omdat u al in dat gebouw woont, heeft u voorrang als u op de advertentie reageert.
  • Als de doorschuifregeling geldt, dan staat dat in de woningadvertentie van DĀK regio Utrecht: "U huurt al een woning in dit complex en wilt doorschuiven."
  • De doorschuifregeling gaat voor alle andere voorrangsregelingen.
  • Klik hier voor de uitleg in plaatjes.


Regels aangepast
Sinds 1 januari 2022 mag u via deze regeling ook doorschuiven naar een ander woningtype. Bijvoorbeeld van een kleine woning naar een grotere woning binnen uw gebouw. Of van een woning op een verdieping naar een begane grond woning verhuizen.

Let op! Er zijn wel regels. Bo-Ex wil voorkomen dat mensen met een lager inkomen in te dure woningen gaan wonen, en andersom. Daarom doen wij ook bij deze doorschuifregeling aan passend toewijzen.